Devetdnevnica k sv. Dominiku Saviu


Navodilo za moliltev devetdnevnice

Vsak dan molitev za določen dan,
     potem vedno
Oče naš ... Zdrava Marija ...
Slava Očetu ... 
in vzklik:
Sveti Dominik Savio - prosi za nas.

Prošnje k sv. Dominiku Saviu

1. Sveti Dominik Savio, ki si v evharistični gorečnosti dvigal svojega duha k Jezusu, navzočem v sveti hostiji, in se zamaknil v nebesa. Tudi nam izprosi do presvetega zakramenta trdno vero in ljubezen, kakršno si imel ti, da ga bomo tudi mi goreče častili in prejemali v svetem obhajilu.

2. Sveti Dominik Savio, v nežni pobožnosti do brezmadežne Božje Matere si ji zgodaj izročil svoje nedolžno srce in ji bil otroško vdan. Tudi mi naj gojimo pobožnost do nje, da nam bo pomočnica v življenjskih nevarnostih in ob naši smrtni uri.

3. Sveti Dominik Savio, z junaškim sklepom »rajši umreti kakor grešiti« si ohranil svojo čistost nedotaknjeno. Izprosi nam milost, da bomo po tvojem zgledu tudi mi bežali pred grehom, se izogibali grešnih zabav in grešnih priložnosti in tako vedno ohranjali to lepo krepost.

4. Sveti Dominik Savio, v Božjo čast in v blagor duš si premagoval sleherni strah pred ljudmi in si se bojeval proti preklinjanju in sramotenju Boga. Pomagaj tudi nam, da bomo premagovali ta strah in druge spodbujali k ljubezni do Boga.

5. Sveti Dominik Savio, cenil si krščansko premagovanje in v dobrem si utrjeval svojo voljo. Pomagaj tudi nam, da bomo iz ljubezni do Boga premagovali svoje strasti in prenašali težave življenja.

6. Sveti Dominik Savio, s pokorščino do staršev in vzgojiteljev si dosegel visoko stopnjo krščanske popolnosti. Pomagaj nam, da bomo tudi mi sprejemali Božjo milost in da bomo poslušni naukom Cerkve.

7. Sveti Dominik Savio, apostol med tovariši, želel si, da bi se ločeni in zabredli bratje vrnili v edinost Cerkve. Tudi nam izprosi misijonarskega duha in nam pomagaj, da bomo apostoli tam, kjer živimo.

8. Sveti Dominik Savio, z junaškim izpolnjevanjem dolžnosti si bil vzor neutrudnega dela, ki si ga posvečeval z molitvijo. Tudi nam izprosi milost, da bomo z izpolnjevanjem vsakdanjih dolžnosti dajali zgled pobožnega življenja.

9. Sveti Dominik Savio, s trdnim sklepom »hočem postati svet« si v don Boskovi šoli še kot mlad fant dosegel visoko stopnjo svetosti. Tudi nam izprosi vztrajnost v dobrih sklepih, da bo naša duša postala živi tempelj Svetega Duha in da si bomo nekoč zaslužili večno srečo v nebesih.

Molitev zakoncev za dar otrok

Sveti Dominik Savio, ljubezen svojih srečnih staršev si nagradil z veselim in krepostnim življenjem. Izprosi nama milost pri Gospodu, da bo tudi najino hišo napolnil smeh otroka. Sama sicer nisva vredna tako očitne in dolgo pričakovane milosti, pa nama zato ti, sveti Dominik, s svojo nedolžnostjo in z dokazano priprošnjo toliko vernim pri Bogu izprosi dar, na katerega zgolj v človeški moči ne moreva upati. Ta dar najine ljubezni in tvoje priprošnje bova vzgajala v spoštovanju do Gospodovih zakonov in v luči zgleda tvojega svetega življenja. Amen.