Igralnica in igrišča

Igralnica in igrišča, to so odprti prostori, kjer se srečujejo vsi, ki prihajajo v SMC. Vsak, ki upošteva pravila, je dobrodošel. Ti prostori so namenjeni srečevanju, pogovoru, družabnosti, namiznim  in družabnim igram, igri ob avtomatih in igralih ter priložnostnim prireditvam. Igralnica z igrišči je odprta vsak dan med 15.00 in 22.00 uro.