Mašna zveza - »zaveza« molitve


Naslov - informacije

Salezijanci
Mašna zveza
Rakovniška 6
1000   Ljubljana

    tel. 01/427.3028 (ravnatelj)
    e-mail: [email protected]

Darove lahko nakažete na gornji naslov
na TRR  2420 0900 4141 717
ref. 00 06 s pripisom MZ
(v rubriki namen nakazila)

Mašna zveza - "zaveza" molitve
tudi za po smrti.

Pod varstvom Marije Pomočnice

Ko je sv. Janez Bosko l. 1864 gradil svetišče Marije Pomočnice v Turinu, je v zapisal svojim dobrotnikom,
da bo Marija vsakomur, ki daruje za gradnjo njene »materialne« hiše, zagotovila »lepo mesto v nebesih«,
da »bo ta cerkev zanj in za vso družino najboljše zagotovilo (varna ara) varstva Marije Pomočnice.
Močno ji zaupajte!« Salezijancem je vztrajno ponavljal:
»Zaupajte v Marijo in boste videli, kaj so čudeži!«

Gradnja svetišča

8. december 1902 velja za začetek mašne zveze.
Dobro leto po prihodu salezijancev na Slovensko je bila ustanovljena »Družba za izgradnjo svetišča v čast Mariji Pomočnici kristjanov na Rakovniku v Ljubljani«.
Član Družbe je postal vsak, ki je prispeval vsaj skromen dar za svetišče na Rakovniku. V zahvalo so bili dobrotniki
vključeni v molitve in dobra dela salezijancev in gojencev po vseh zavodih.

Duhovno združenje dobrotnikov svetišča

Iz »Družbe za izgradnjo svetišča …« je tako nastala MAŠNA ZVEZA, ki je torej duhovno združenje dobrotnikov svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku. Vsako soboto ob 7. uri darujemo salezijanci po namenu članov maše zveze sveto mašo, člani pa so deležni tudi drugih molitev in dobrih del, ki jih namenjamo drug za drugega. Dokler bomo salezijanci živeli in delovali na Rakovniku, tako dolgo je vsem članom združenja mašne zveze zagotovljena redna sveta maša ob sobotah po njihovih namenih. Kakor so duhovne potrebe dobrotnikov različne, tako so nameni te maše raznovrstni in sadovi brezmejni.

Vpis v Mašno zvezo

V mašno zvezo se lahko vpiše vsak, ki:
* nameni dar za cerkev Marije Pomočnice (o višini daru se vsak odloči po lastnih zmožnostih, bil pa naj bi vsaj v višini daru za eno sveto mašo),
* sporoči svoj naslov in
* zaprosi za vpis (vsakega člana vpišemo v posebno knjigo mašne zveze).
* ob vpisu vsak član prejme vpisno »izkaznico«, v kateri je tudi posebna molitev članov mašne zveze; vpis pa je lahko tudi anonimen (za katere bo evidenco vodil Bog).

Dar je lahko enkraten ali ga občasno obnavljate. Pošljete ga po poštni nakaznici, na transakcijski račun (glej desno), v vrednostnem pismu ali pa oddate osebno na Rakovniku.
S smrtjo članstvo v mašni zvezi ne preneha, še več, vanjo je mogoče vključiti tudi pokojne. Marsikomu je članstvo v mašni zvezi zanesljiva podpora pri očiščevanju na poti v Očetovo hišo. Zato je nekdo to zvezo označil kot duhovno rentno zavarovanje za čas v vicah, ko si sam ne bo mogel pomagati. Kako tolažilna je za nas, ki verujemo in zaupamo v priprošnjo Marije Pomočnice, misel sv. Bernarda: »Spomni se, Marija, da še ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je tvoje pomoči prosil in se v svoji prošnji k tebi zatekel!« Podobno je zagotavljal tudi sv. Janez Bosko: »Vsi, ki podpirajo salezijanske ustanove, bodo deležni posebne Marijine pomoči!«