Obnavljamo Rakovnik

Naslov

Salezijanci
Rakovniška 6
SI - 1000 Ljubljana

Za obnovo Rakovnika lahko darujete
na gornji naslov in na
TRR pri NLB: SI56 0201 0001 1929 123
ref.400-01, pri nakazilih navedite RAK.

tel. 059/339.100
e-mail: [email protected]

Salezijanci na Rakovniku

Salezijanski zavod Rakovnik je s prihodom don Boskovih salezijancev leta 1901 začel delovati kot prva salezijanska ustanova v Sloveniji. Tudi danes ostaja središče salezijanskega dela v Sloveniji z romarsko cerkvijo Marije Pomočnice in številnimi dejavnostmi. Vse od nastanka se je ustanova srečevala s težavami pri pridobivanju sredstev za izgradnjo potrebnih prostorov za razne dejavnosti.
Po 2. svetovni vojni je bila iz nacionalizacije izvzeta le cerkev in nekaj sobic. Številni bogoslovci v sedemdesetih letih so stanovali v prostorih, preurejenih iz hlevov. Proces denacionalizacije je od začetka devetdesetih let trajal do nedavnega. Vrnjene stavbe so medtem služile popolnoma drugim namenom, predvsem pa niso bile vzdrževane in so zato (bile) potrebne temeljite prenove. Veliko prostorov je s pomočjo velikodušnih darov vernikov že obnovljenih: grad v letu 2001, pastoralni dom - nekdanja Angora v letu 2004, glasbena šola - nekdanji hlevi v letu 2009, formacijska hiša pri lurški kapeli - pa že v letu 1991).
Danes so na Rakovniku naslednje dejavnosti: župnija s cerkvijo Marije Pomočnice, ki je tudi romarska cerkev, mladinski center s pestro ponudbo za otroke in mladino, glasbena šola, študentski dom, založniško dejavnost (Založba Salve s trgovino), socialno-vzgojna dejavnost za mlade z ulice (Skala); tu ima svoje urade vodstvo slovenskih salezijancev in dejavnost salezijanske mladinske pastorale na inšpektorialni ravni (npr. priprava in koordinacija projekta Oratorij Slovenija). Poleg tega je na Rakovniku tudi t.i. formacijska hiša za naše kandidate in bogoslovce in seveda skupnost salezijancev.

Zakaj prenavljamo Rakovnik?

• Ker smo vsi kot člani ene družine in zato odgovorno skrbimo za naš skupni dom.
• Ker želimo izkazati hvaležnost vsem tistim, ki so se doslej že več kot eno stoletje trudili za salezijanski Rakovnik.
• Ker smo bili tukaj že z marsičem obdarovani, ker smo prejeli že veliko lepega, koristnega in potrebnega za življenje in ker želimo poskrbeti za naše prihajajoče generacije.
• Ker hočemo skupaj storiti kaj več za mlade in odrasle iz naše župnije, okolice in vse vernike, romarje in druge, ki prihajajo/te na Rakovnik.
• Ker je to zares milostni kraj! Zaradi svetišča Marije Pomočnice in kapelice Lurške Matere Božje. Zaradi številnih svetniških osebnosti, ki so zaznamovali Rakovnik, med drugimi npr. prvi don Boskov naslednik blaženi Mihael Rua, ki je dvakrat je obiskal Rakovnik, prvič ob blagoslovitvi temeljnega kamna za cerkev l. 1904; mučenec blaženi Alojzij Grozde, dijak, ki je rad priromal na Rakovnik in l. 1941 več mesecev obiskoval gimnazijo na Rakovniku; številni svetniški sobratje rakovniške skupnosti – med njimi zlasti Božji služabnik Andrej Majcen, salezijanski misijonar, ki je 30 let deloval na Rakovniku: 10 let pred vojno – kot vzgojitelj v rakovniških obrtnih šolah in zadnjih 20 let svojega življenja (1979-1999) – kot goreč spovednik …
• Ker si želimo, da bi ta milostni kraj ostal in nagovarjal, duhovno bogatil nove in nove generacije mladih in odraslih, od blizu in daleč.