Organizacijske enote

ZAVOD SALESIANUM

Daljše ime: Zavod Salesianum za vzgojno-izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost

Zavod Salesianum je zasebna, neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija. Ustanovil ga je Salezijanski inšpektorat 14. oktobra 1996 (tedaj pod imenom Zavod Janeza Smrekarja). Leta 1997 je bil registriran v Murski Soboti, leta 2000 pa je bil opravljen prenos sedeža v Ljubljano. Deset let je deloval pod imenom Zavod Janeza Smrekarja, od začetka leta 2006 pa deluje pod imenom Salesianum. Za opravljanje dejavnosti s posameznih področij je v zavodu organizirano in ustanovljeno naslednje šest organizacijskih enot. Ustanovitelj imenuje direktorja zavoda, ki je tudi uradni zastopnik (in podpisnik dokumentov) zavoda. Zavod ima svoj svet, vsaka enota pa svojega vodjo, ki vodi enoto v imenu direktorja, OE Skala ima strokovnega vodjo, glasbena šola pa ravnatelja, ker tako zahteva civilna zakonodaja za omenjeni organizacijski enoti. Tudi člane sveta zavoda in vodje OE imenuje ustanovitelj. Delovanje zavoda je odvisno predvsem od sofinanciranja na državnem in lokalnem nivoju. Poleg tega za nekatere programe iščemo sredstav še pri ustanovitelju, nekaterih drugih organizacijah in posameznih dobrotnikih.

Zavod Salesianum

Rakovniška 6
SI - 1000 Ljubljana

Direktor zavoda
mag. Marko Košnik
e-mail: salesianu[email protected]