Operacija mladinski delavec

Vključeni smo v operaciji:

  • Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1
  • Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 2

 

Operaciji sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja vokviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru te operacije sta pri nas zaposlena dva mladinska delavca, za katera zaposlitev v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Njuno zaposlitev v obdobju od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 pa financiramo iz drugih sredstev. Veseli smo, da se s svojim delom aktivno vključujeta v programe Salezijanskega mladinskega centra, sodelovanje z zaposlenimi in z mladimi pri načrtovanju dogajanja, usmerjata mlade pri izpeljavi programov, jih povezujeta in delata z njimi v skupinah, pomagata pri pisanju poročil, vodenju evidenc in druge dokumentacije, pomagata pri vodenju EVS projektov, pomata pri urejanju spletne strani in stikih z javnostjo, spremljata skupine prostovoljcev, ki pripravlja projekte in prireditve, vodita evidence sodelujočih, obveščanje glede sestankov, pomagata v SMC pisarni.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.