Romarski shodi v svetišču Marije Pomočnice


Osrednji romarski shod v maju:
procesija s kipom Marije Pomočnice

Informacije

Salezijanci
Rakovniša 6
SI - 1000 Ljubljana

      tel. 01/427.3028
      e-mail: [email protected]

Darove za razne namene
lahko darujete na zgornji naslov
in na transakcijski račun:

TRR 2420 0900 4141 717
ref. 00 06
s pripisom: MZ, SV, RAK, DP, MIS

Glavni romarski shod
ob prazniku Marije Pomočnice

Ta shod je redno zadnjo soboto in nedeljo v maju
(po prazniku Marije Pomočnice kristjanov - 24.),
razen kadar je 24. maj nedelja, tedaj je shod predzadnjo soboto/nedeljo 23.-24. maja.
* v soboto od 9.00 do 13.00: molitveni dan
      za duhovne poklice
, maša ob 11.00
* v soboto ob 20.00: maša pri Lurški kapeli in
      procesija z lučkami
v cerkev Marije Pomočnice
* nočno bedenje s sobote na nedeljo
* v nedeljo: osrednja slovesnost ob 15.00 pri Lurški
      kapeli
- procesija s kipom Marije Pomočnice;
      maše ob: 5.00, 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30.

Drugi romarski shodi …
      redno z mašo ob 15.00

Zadnja nedelja v januarju: praznovanje
      sv. Janeza Boska, očeta in učitelja mladine
15. avgust: praznik Marijinega vnebovzetja.
      Na predvečer praznika: sv. maša ob 18.30,
      po maši preprosta procesija k lurški kapeli.
Nedelja po 8. septembru: jesenski romarski shod
      ob prazniku Marijinega rojstva in obletnica posvetitve svetišča Marije Pomočnice
Nedelja po 23. novembru:
      obletnica prihoda salezijancev na Rakovnik.
Vsaka zadnja nedelja: shod prijateljev sv. Janeza Boska, salezijanskih sotrudnikov in
      častilcev Marije Pomočnice

Dodatna ponudba romarskega svetišča

24. v mesecu, maša ob 10.00 in 18.30: spomin in blagoslov Marije Pomočnice.
Zadnji dan v mesecu: maša ob 18.30: spomin sv. Janeza Boska, očeta in učitelja mladine
Vsaka sobota: maša ob 7.00: po namenih članov Mašne zveze

Romarska soba

nahaja se pri vratariji (skozi Dominikovo kapelo); - v njej lahko:
* dobite razne spominke, sveče, razglednice, knjige ...
* naročite lahko svete maše, tudi gregorijanske
* dobite ali naročite Salezijanski vestnik - http://www.donbosko.si/
* darujete po namenih Mašne zveze (MZ), za svete maše, za Salezijanski vestnik (SV), za svetišče (RAK), za duhovne poklice (DP), za misijon(arj)e (MIS), za sklad Rakovnik (RAK) in v razne sklade ...
* pri lurški kapelici lahko v romarski nabiralnik oddate svoja zapisana doživetja, uslišanja, molitve, prošnje in drugo, kar ste doživeli ob Mariji in don Bosku na Rakovniku.