Zahteva za namenitev dela dohodnine za društvo SMC Rakovnik

 

Pozdravljeni!

Naprošamo vas, da nas podprete in namenite del dohodnine naši organizaciji, saj v skladu z veljavnim zakonom o dohodnini in uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 13/11 – UPB7)), zavezanec za plačilo dohodnine lahko nameni do 0,5% svoje dohodnine za splošno koristne namene, med drugim tudi za delovanje nevladnih organizacij. To pomeni, da lahko sami odločate, za kakšne namene bo porabljen del vaše že odmerjene dohodnine, hkrati pa to nikakor ne vpliva na odmero višine vaše dohodnine.

V primeru, da boste del svoje dohodnine za donacijo (0,5%) za leto 2012 namenili naši organizaciji in podprli naše delovanje, vas vabimo, da:

Izpolnete obrazec v meniju na levi strani, ga natisnete in do 31. 12. 2012 pošljete na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
p.p. 631
1001 Ljubljana

ali na katerega koli izmed preostalih davčnih uradov po Sloveniji (seznam je tu).

Lahko pa tudi

  • natisnete obrazec, ki je dostopen na tej povezavi
  • ustrezno izpolnete (naziv organizacije: Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik, davčna številka: 47353392 in odstotek, ki ga želite nameniti),
  • ter ga do 31.12.2012 pošljete na naslov Davčnega urada (Davčni urad RS, p.p. 631, 1001 Ljubljana).

Za pripravljenost in podporo se vam najlepše zahvaljujemo sodelavke in sodelavci ter mladi uporabniki, prostovoljci in kulturni ustvarjalci, ki so jim programi in aktivnosti v naši organizaciji namenjeni.