Združenje Marije Pomočnice (ZMP)


Informacije

Salezijanski zavod Rakovnik
Tone Ciglar
Rakovniška 6
SI - 1000   Ljubljana

tel. 01/427.3028
e-mail: [email protected]

Namen
Združenja Marije Pomočnice

"Združenje Marije Pomočnice je don Bosko ustanovil kot prednostno sredstvo za širjenje češčenja Presvetega zakramenta in pobožnosti do Marije Pomočnice."
Uvod v Pravilniku ZMP.

Nastanek
Združenja Marije Pomočnice

Sv. Janez Bosko je na izrecno Marijino pobudo v Torinu zgradil svetišče Marije Pomočnice. Svetišče je bilo posvečeno leta 1868. Že naslednje leto, 12. aprila 1869, je don Bosko ob svetišču ustanovil tudi ZMP. V Marijinem sporočilu je videl tudi naročilo, naj od tam izhaja posebno češčenje Marije Pomočnice.
Dejansko se je začelo že leta 1844 s pomenljivimi sanjami, ko don Bosko še ni imel ničesar svojega, le kopico ubogih fantov. V sanjah se mu je prikazala Marija kot pri devetih letih. Pokazala mu je nek travnik in mu rekla: "Tukaj moj dom, od tod moja slava!" Leta 1845 so se sanje nadaljevale, v katerih je že videl tudi mogočno svetišče, ki bi ga naj tam postavil; Marija pa mu je med drugim dejala: "Na tem travniku, ki je bil napojen z mučeniško krvjo, želim, da bo Bog na poseben način češčen." Aprila 1846 je don Bosko kupil Pinardijevo lopo in ob njej travnik, v katerem je prepoznal prav tistega, ki mu ga je pokazala Marija v sanjah. Pinardijeva lopa je postala prva kapela; leta 1854 je ob njej zrasla cerkev sv. Frančiška Saleškega, potem pa še svetišče Marije Pomočnice, kakršnega je videl v sanjah.

ZMP pripada salezijanski družini

Sv. Janez Bosko je v svoji apostolski vnemi hotel združiti vse ljudi, ki bi bili kakor koli pripravljeni sodelovati pri vzgoji mladine in pri utrjevanju vere med krščanskim ljudstvom. Kot sad tega prizadevanja je najprej ustanovil salezijansko družbo, ki je kot nositeljica don Boskovega dela in sporočila za prihodnost. Potem so nastale še druge družbe in združenja, ki skupaj tvorijo tako imenovano salezijansko družino, posamezne pa se imenujejo »veje« salezijanske družine. Teh je danes že trideset, nastajajo pa še vedno nove.
Združenje Marije Pomočnice je bilo najprej vezano samo na Marijino svetišče v Torinu, počasi pa se je širilo po Italiji in potem po vsem svetu. Leta 1989, ob sklepu praznovanj 100-letnice don Boskove smrti, je takratni vrhovni predstojnik salezijancev Egidij Viganò, izdal poseben odlok, s katerim je razglasil, da ZMP tudi uradno in formalno pripada k salezijanski družini.
Sedanji vrhovni predstojnik Pascual Chávez je 31. januarja 2004 v uvodu k novemu pravilniku ZMP zapisal: "Don Bosko je hotel imeti Združenje Marije Pomočnice kot znamenje njegove hvaležnosti za Marijino materinsko navzočnost v svojem življenju in delu ter kot obliko krščanskega življenja, ki je usmerjeno v poznanje, ljubezen in posnemanje Marije Pomočnice."

ZMP v Sloveniji

Ob baziliki Marije Pomočnice v Torinu je danes osrednje vodstvo ZMP, ki se mu pridružujejo narodna združenja z vsega sveta. Kmalu se je pojavila želja, da bi tudi v Sloveniji ustanovili krajevna združenja. Tako so do sedaj zaživela štiri: na Rakovniku (večina članov je iz drugih krajev), v Mariboru, Veržeju in Murski Soboti, v nekaj župnijah pa se pripravljajo na ustanovitev.
Kar je torinsko svetišče Marije Pomočnice za ves salezijanski svet, to je rakovniška cerkev za salezijansko družino v Sloveniji. Svetišča Marije Pomočnice po vsem svetu so kot nekakšne podružne cerkve osrednje bazilike v Torinu, torej tudi naše na Rakovniku. Torej naj bi bilo tukaj osrednje mesto, kraj, kjer deluje ZMP na Slovenskem.